november 14, 2019     |
Styret
Navn Stilling/rolle E-post Tlf Mobil
Ole Kolrud Formann olekolru@bbnett.no 61227332 97115175
Ingar Venås Kasserer/nestformann

 

61227382 95151515
Tone Taralhagen Sekretær   61228221 97643445
Vidar Hagen Styremedlem/ baneutv   61228269 91825718
Magne Solbakken Styremedlem/ Ung.leder magnesol@bbnett.no 61227293 99517148
Helga Rønningen Styremedlem/ økon.utv   61228258 97764329
Pål Kristian Taralhagen Styremedlem/ skytterutv. ptaralha@bbnett.no 61228221 91117385
Arne Morten Granlien Styremedlem/ elgbaneutv   61228264  
Økonomiansvarlig
Navn Stilling/rolle E.post Tlf Mobil
Helga Rønningen Leder

 

61228258 97764329
Tormod Lund Nestleder

 

61260408 40407040
Anders Kolrud Medlem kolrud87@hotmail.com 61227332 95060025
Øystein Rønningen Medlem   61228258 99504004
Baneansvarlig
Navn Stilling/rolle E-post Tlf Mobil
Vidar Hagen Leder   61228269 91825718
Pål Kristian Taralhagen Elgbane   61228221 91117385
Ingar Venås Nestleder   61227382 95151515
Tore Taralhagen Medlem   61228221 91756904
Skyteutvalg
Navn Stilling/rolle E-post Tlf Mobil
Pål Kristian Taralhagen Leder   61228221 91117385
Magne Solbakken Nestleder/Ungdomsleder   61227293 91731166
Jon Kolrud Medlem   61227277 99581675
Jon Birger Skansen Medlem      
Valgkomite
Navn Stilling/rolle E-post Tlf Mobil
Harald Furuhaugen Leder   61227427  
Arne Øyen Nestleder   61227356 90198574
Dataansvarlig
Navn Stilling/rolle E-post Tlf Mobil
Ola Skrivlien Venås Leder   61227382 41403384
Revisor
Navn Stilling/rolle E-post Tlf Mobil
Ole Owren Revisor   61227248 41630420
Opphavsrett (c) 2019 Østre Gausdal Skytterlag - Startside   |  Uttalelse om privatliv  |  Betingelser for bruk